Enquête publique sur le Plan d’Aménagement Directeur

Openbaar onderzoek over het Richtplan van Aanleg

Van 6 februari tot 8 april 2019, wordt het project van Richtplan van Aanleg voor de site Usquare.brussels voorgelegd door perspective.brussels voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Elsene en Etterbeek.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) stelt voorop om deze site, die vandaag ingesloten is, te herinrichten als een gemengde wijk, vormgegeven door een grote esplanade en een nieuw park. Het project voorziet, met respect voor het erfgoed en met kwalitatieve ambities, de creatie van gezins-en studentenwoningen, evenals lokale voorzieningen die beantwoorden aan de behoeften van iedereen.

Van 6 februari tot 8 april 2019, kunnen alle buurtbewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten of via post of via de website van perspective.brussels.

In de gemeenten, kan u de volgende documenten raadplegen: Project van het Richtplan van Aanleg; Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de goedkeuring van het project van het Richtplan van Aanleg; Evaluatie van de milieu-impact (milieueffectenrapport en niet-technische samenvatting).

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.

Geef uw mening, van 6 februari tot 8 april 2019:

 

  • Bij 1 van de 2 organiserende gemeenten:

- Etterbeek: de documenten liggen ter inzage op de Dienst Ruimtelijke Ordening, 5e verdieping, Oudergemlaan 113 te 1040 Etterbeek van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u en op de permanentie van de politie (Sint Pieterssteenweg 112 te 1040 Etterbeek) op woensdag van 14u tot 20u. Voor de technische verduidelijkingen komt u best langs op maandag, dinsdag en donderdagmorgen van 9u tot 12u of op na telefonische afspraak via de nummers 02/627.27.69 en 02/627.27.63.

- Elsene: de documenten liggen ter inzage op de dienst Stedenbouw - Elsensesteenweg, 168 te 1050 Brussel gedurende alle werkdagen van 9u tot 12u en op donderdag tot 20u. Voor de technische verduidelijkingen komt u best langs op donderdagvoormiddagen van 9u tot 12u, of na telefonische afspraak via het nummer 02/515.67.78.

  • Via de post:

perspective.brussels - Directie Territoriale Strategie - Naamsestraat 59 - 1000 Brussel