MSI benoemt coördinator voor tijdelijk gebruik van de site

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) benoemde de opdrachtnemer  voor de overheidsopdracht voor de coördinatie, de dynamisering en het tijdelijke gebruik van de voormalige rijkswachtschool, op de hoek van de Kroonlaan en de Generaal Jacqueslaan in Elsene. De MSI selecteerde de offerte van de groep Creatis, D-Side Groupe en Le Troisième Pôle uit de vijf dossiers die werden ingediend voor de openbare aanbesteding die eind april werd uitgeschreven. 

De opdracht beslaat zo’n 25.000 m2 en is  voorzien voor ongeveer 2,5 jaar, de periode waarin de MSI de concrete realisatie van het project Usquare.brussels voorbereidt en waarin diverse procedures zullen lopen, onder meer voor de stedenbouw en de aanbesteding van de werken. De site is nu nog afgesloten met een muur, maar op termijn zal die naar vier kanten worden geopend en een volledige reconversie ondergaan, met aangename openbare ruimtes, woningen, buurtvoorzieningen, universitaire faciliteiten en woningen voor studenten.

De MSI onderzoekt momenteel samen met de groep Creatis, D-Side Groupe en Le Troisième Pôle 71 voorstellen van projectdragers voor een tijdelijk gebruik van een deel van de oude rijkswachtschool. Deze kandidaturen kwamen binnen na de oproep voor het indienen van blijken van belangstelling, die in mei werd gepubliceerd. 

De rol van de groep Creatis, D-Side Groupe en Le Troisième Pôle, die werd aangesteld voor het tijdelijk beheer van de gehele site, zal vooral bestaan uit: 

  • coördinatie en ondersteuning van de diverse projecten die voortvloeien uit de oproep voor blijken van belangstelling en andere operaties op de site, met oog voor de globale coherentie van het tijdelijk gebruik;
  • prospectie van andere tijdelijke activiteiten waarvan de sociale, culturele, economische en publieke aspecten complementair zijn en die een meerwaarde zijn voor de wijk en de bewoners;
  • het hele jaar door projecten en eenmalige activiteiten voorstellen in de gebouwen en in de open lucht;
  • buurtbewoners informeren;
  • eventuele overlast zo veel mogelijk beperken;
  • toezien op de netheid en de veiligheid van de site.