MSI voert onderhoudswerken uit op de site

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) is gestart met de herstellingswerken (aansluiten van water, elektriciteit...) voor het geplande tijdelijke gebruik van de site Usquare.brussels. Deze opdracht wordt uitgevoerd door een firma die de MSI heeft geselecteerd via een openbare aanbesteding die plaatsvond in juni van dit jaar.

Momenteel onderzoekt de MSI samen met deze opdrachtnemer de 71 kandidaturen die zijn binnengekomen na de Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (OIB). Deze werd eind mei gepubliceerd om projecten te identificeren voor een tijdelijk gebruik van een deel van de voormalige rijkswachtschool.

Deze overgangsfase is gepland voor ongeveer 2,5 jaar, de periode waarin de MSI de concrete realisatie van het project Usquare.brussels voorbereidt en waarin diverse procedures zullen lopen, onder meer voor de stedenbouw en de aanbesteding van de werken. De site is nu nog afgesloten met een muur, maar op termijn zal die naar vier kanten worden geopend en een volledige reconversie ondergaan, met aangename openbare ruimtes, woningen, buurtvoorzieningen, universitaire faciliteiten en woningen voor studenten.