Planning

1. Richtplan van aanleg

De transformatie van de kazerne van Elsene in een nieuwe duurzame en internationale buurt met een studentenwijk en universiteitsvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door een richtplan van aanleg (RVA) dat het Brussels Gewest heeft goedgekeurd en heeft ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, de universiteiten en Europa.
Dit “Richtplan van aanleg van de site Kazernes” moet bepaalde procedures volgen met enkele specifieke stappen tussen januari en december 2018:

  • Januari 2018 - Ontwerpplan en milieueffectenstudies.
  • Februari 2018 - Goedkeuring in eerste lezing door de gewestregering.
  • Maart-April 2018 - Openbaar onderzoek.
  • Mei-Juni 2018 - Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (raadgevend orgaan van de regering).
  • Oktober 2018 - Goedkeuring in tweede lezing door de regering van het eventueel aangevulde ontwerpplan na het openbaar onderzoek en adviezen van instanties zoals de GOC.
  • November 2018 - Indiening van het ontwerpplan bij de Raad van State om de wettelijkheid en regelmatigheid ervan te garanderen.
  • November-december 2018 - Goedkeuring in derde lezing door de regering.

 

2. Operationele uitvoering

Zodra het RVA is goedgekeurd kan de concrete uitvoering van de diverse onderdelen van  Usquare van start gaan, nadat de nodige bouwvergunningen zijn verkregen.
De volgende termijnen zijn gepland:

  • Vanaf 2023 – Geleidelijke inrichting van de openbare ruimte van de site.
  • Tot 2023, renovatie en ontwikkeling van gebouwen waar de gedeelde en universitaire voorzieningen komen.
  • Tot 2025, renovatie en bouw van de studenten- en gezinswoningen en van de buurtvoorzieningen.