Planning

1. Richtplan van aanleg

De transformatie van de kazerne van Elsene in een nieuwe duurzame en internationale buurt met een studentenwijk en universiteitsvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door een richtplan van aanleg (RPA) dat het Brussels Gewest heeft goedgekeurd en heeft ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, de universiteiten en Europa.
Dit “Richtplan van aanleg van de site Kazernes” moet bepaalde procedures volgen.

 • Ontwerpplan en milieueffectenstudies: herfst 2017 – juni 2018
 • Informatie- en participatievergarderingen: juni 2018
 • Aanpassing: juli – augustus 2018
 • Goedkeuring in eerste lezing door de gewestregering: begin van het schooljaar 2018
 • Openbaar onderzoek: herfst 2018
 • Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (raadgevend orgaan van de regering): begin van het jaar 2019

Tijdens het eerste semester 2019:

 • Goedkeuring in tweede lezing door de regering van het eventueel aangevulde ontwerpplan na het openbaar onderzoek en adviezen van instanties zoals de GOC
 • Indiening van het ontwerpplan bij de Raad van State om de wettelijkheid en regelmatigheid ervan te garanderen
 • Goedkeuring in derde lezing door de regering

 

2. Operationele uitvoering

Zodra het RPA is goedgekeurd kan de concrete uitvoering van de diverse onderdelen van  Usquare van start gaan, nadat de nodige bouwvergunningen zijn verkregen.
De volgende termijnen zijn gepland:

 • Vanaf 2023 – Geleidelijke inrichting van de openbare ruimte van de site.
 • Tot 2023, renovatie en ontwikkeling van gebouwen waar de gedeelde en universitaire voorzieningen komen.
 • Tot 2025, renovatie en bouw van de studenten- en gezinswoningen en van de buurtvoorzieningen.