Planning

1. Operationele uitvoering

Er is op de site begonnen met de concrete uitvoering van de verschillende onderdelen van Usquare.brussels, nadat de nodige bouwvergunningen zijn verkregen.

De kalender werd als volgt vastgesteld:

 • In de loop van het tweede semester 2021 tot begin 2024 - Restauratie en ontwikkeling van de gebouwen voor de universitaire en gedeelde voorzieningen (einde van de werken voorzien begin 2024).
 • Vanaf 2023 - Geleidelijke inrichting van de openbare ruimte van de site.
 • Vanaf 2025 - Oplevering van 33 gerenoveerde gezinswoningen die zijn ondergebracht in het voormalige ‘clos des mariés’.
 • Tot 2026 - Renovatie en bouw van studentenwoningen en van de rest van de gezinswoningen, evenals buurtvoorzieningen.

 

2. Richtplan van aanleg

De omvorming van de voormalige kazerne in Elsene tot een nieuwe duurzame en internationale wijk die ook de universitaire wijk en de academische voorzieningen omvat, wordt mogelijk gemaakt door een Richtplan van Aanleg (RPA) dat door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in november 2020 werd aangenomen en onder meer in samenwerking met de gemeente, de universiteiten, Europa en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting werd uitgewerkt.

Dit Richtplan van Aanleg heeft bepaalde procedures gevolgd:

 • December 2017 - Een eerste openbare informatievergadering vond plaats op 13 december 2017 en bracht een honderdtal omwonenden samen.
 • 2018 - Het Brussels Gewest heeft de site gekocht.
 • Mei 2018 - De Brusselse gewestregering geeft aan perspective.brussels de opdracht een ontwerp van RPA uit te werken.
 • Juni 2018 - Twee openbare informatievergaderingen vonden plaats op, respectievelijk, 4 en 5 juni, overeenkomstig artikel 3 §4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van de richtplannen van aanleg.
 • December 2018 - Het ontwerp van RPA werd in eerste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
 • Februari tot april 2019 - Van 6 februari tot 8 april 2019 werd het ontwerp van RPA voorgelegd in het kader van een openbaar onderzoek in de gemeenten Elsene en Etterbeek.
 • Lente 2019 - De site wordt geopend voor het publiek (evenementen en tijdelijk gebruik met See-U georganiseerd door de MSI).
 • November 2019 - De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft haar advies verleend betreffende het ontwerp van RPA.
 • Juli 2020 - Het RPA werd in tweede lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
 • November 2020 - Het RPA wordt in derde en laatste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het treedt in werking 15 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.