Planning

1. Richtplan van aanleg

De transformatie van de kazerne van Elsene in een nieuwe duurzame en internationale buurt met een studentenwijk en universiteitsvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door een richtplan van aanleg (RPA) dat het Brussels Gewest heeft goedgekeurd en heeft ontwikkeld in samenwerking met de gemeente, de universiteiten en Europa.
Dit “Richtplan van aanleg van de site Kazernes” moet bepaalde procedures volgen.

 • Ontwerpplan en milieueffectenstudies: herfst 2017 – juni 2018.
 • Informatie- en participatievergaderingen: juni 2018.
 • Aanpassing: juli – november 2018.
 • Goedkeuring in eerste lezing door de gewestregering: december 2018.
 • Openbaar onderzoek: winter 2019.
 • Advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (raadgevend orgaan van de regering): september 2019.
 • Op 9 juli 2020 goedkeuring in tweede lezing door de regering van het aangepaste ontwerpplan na het openbaar onderzoek en adviezen van instanties, zoals de GOC.
 • Indiening van het ontwerpplan bij de Raad van State om de wettelijkheid en regelmatigheid ervan te garanderen: zomer 2020.
 • Goedkeuring in derde lezing door de regering: eind 2020.

 

2. Operationele uitvoering

Zodra het RPA is goedgekeurd kan de concrete uitvoering van de diverse onderdelen van  Usquare.brussels van start gaan, nadat de nodige bouwvergunningen zijn verkregen.
De volgende termijnen zijn gepland:

 • In de loop van het tweede semester 2021: restauratie en ontwikkeling van de gebouwen voor de universitaire en gedeelde voorzieningen (einde van de werken voorzien begin 2024).
 • Vanaf 2023 – Geleidelijke inrichting van de openbare ruimte van de site.
 • Tot 2025: renovatie en bouw van de studenten- en gezinswoningen en van de buurtvoorzieningen.