Usquare.brussels - Bringing people, city and knowledge together

Mensen, stad en kennis samenbrengen: dat is de ambitie van Usquare.brussels.

De naam op zich symboliseert deze ontmoeting al:

  • de hoofdletter 'U' verwijst naar de universiteiten, de VUB en de ULB, die betrokken zijn bij dit project;
  • de 'square' verwijst naar het vierkant binnen de historische omwalling waarin de nieuwe wijk komt te liggen, maar ook naar de gezellige ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en de buurtvoorzieningen;
  • de combinatie van U en square belichaamt de unie van de universiteiten en de stad rond een project ten dienst van de burgers;
  • en 'brussels' verankert het geheel in het Brussels Gewest.

Deze unie is het resultaat van de verbinding tussen twee ambitieuze initiatieven.

De VUB en de ULB willen zich meer integreren in de stad en zich meer engageren in de ontwikkeling van de stad ten dienste van de bewoners door samen een nieuw expertisecentrum met internationale uitstraling te creƫren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil tegemoetkomen aan de behoeften van de bewoners aan woningen, voorzieningen en levenskwaliteit en zijn positie versterken als de grootste studentenstad van Belgiƫ, belangrijk universitair centrum in Europa, nationale hoofdstad en internationale metropool, kruispunt van culturen te midden van allerlei initiatieven in collectieve intelligentie, onderzoek en innovatie. De gewestregering is van mening dat het goed is om deze troeven uit te spelen, om de betrokkenheid van de studentenbevolking in het stadsweefsel te stimuleren en om deze dynamieken zo goed mogelijk plaats te bieden op het Brussels grondgebied, omdat dit gunstig is voor de ontwikkeling van Brussel en dus voor de Brusselaars.

Het Brussels Gewest en de universiteiten hebben de kans gegrepen om deze intenties te concretiseren toen de federale politie wegtrok uit de oude kazerne van Elsene. Die is ideaal gelegen in de buurt van grote campussen, op het kruispunt van jonge en levendige buurten, op een knooppunt van het openbaar vervoer.

Daarom besloot het Brussels Gewest om dit voormalige militaire complex over te kopen van de federale staat met de volgende doelstellingen:

Usquare.brussels is dus de reconversie van een gesloten militair complex van het begin van de 20ste eeuw in een open levensruimte die gericht is naar de 21ste eeuw: geen campus, maar een volledig nieuw stadsdeel met alles wat daarbij hoort, een nieuwe diverse en dynamische Brusselse wijk, stedelijk en gezellig, universitair en internationaal, duurzaam en innovatief.