Open en levendige openbare ruimte

De reconversie van de voormalige kazerne in de nieuwe wijk Usquare.brussels vereist onder meer dat de vrije ruimte binnen de muren grondig wordt aangepakt. Die was ontoegankelijk voor het publiek in de tijd dat de rijkswachters en daarna de politieagenten er gevestigd waren.

Zo zal de muur op bepaalde plaatsen worden onderbroken om meer toegangen te creëren naar het binnenplein, dat een publieke plaats wordt. Dat gebeurt vanuit de vier zijden van de historische vierhoek, zodat ook de omringende wijken worden betrokken.

De heraanleg van de binnenruimte volgt het tempo van de renovatie van de gebouwen, zoals de aanleg van het ereplein, de grote esplanade voor de voormalige manege, het grote gebouw waar de cavalerie vroeger training kreeg. Er zullen ook andere openbare plaatsen komen op de site. De binnenwegen worden heraangelegd en voorbehouden aan actieve weggebruikers (fietsers en voetgangers) en leveranciers

Er is ook een ondergrondse parkeergarage gepland voor de nieuwe woningen en de nieuwe activiteiten van Usquare.brussels.

In december 2019 koos de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) een multidisciplinair Frans-Belgisch team, onder leiding van het architectuur- en stedenbouwbureau Anyoji Beltrando, voor het ontwerp en de opvolging van de realisatie van de openbare ruimte (20.000 m2).

Dit onderdeel van Usquare.brussels krijgt gedeeltelijke financiering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de renovatie van het oude ereplein van de kazerne voor de voormalige manege.