Nieuws

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceert een aanbesteding voor een volledige opdracht van Projectontwerper. De bedoeling is om de nodige studies uit te voeren voor de renovatie van een gebouwencomplex met erfgoedwaarde waarin het toekomstige Huis van het Autisme van het Brussels...
Read more
De MSI publiceert een opdracht voor projectontwerper voor de creatie van 460 studentenkamers met betaalbare huurop de site van de voormalige rijkswachtkazerne in Elsene.
Read more
In het kader van een nieuwe periode van tijdelijk beheer van het Usquare.brussels project wil de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) op de site van de voormalige kazerne van Elsene ruimten ter beschikking stellen. De oproep tot interesse wil projecten en activiteiten selecteren die...
Read more
De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een overheidsopdracht voor de benoeming van een coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor het beheer en de activering van de overgangsperiode van het project Usquare.brussels op de site van de voormalige Kazerne van Elsene. De...
Read more
Op donderdag 15 februari stelden de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université libre de Bruxelles (ULB) hun nieuwe internationale onderzoekscentrum voor tijdens een officiële inhuldigingsceremonie. Deze gezamenlijke realisatie vanuit een circulair economisch perspectief van de Université libre...
Read more
Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering eind september het licht op groen gezet voor de vestiging van het toekomstige Brussels Huis van Autisme op de site Usquare.brussels in Elsene. En zij heeft het project toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die sinds enkele jaren de verbouwing van de voormalige Fritz Toussaintkazerne coördineert en dus tot taak heeft het Huis van het Autisme in de nieuwe wijk Usquare.brussels te realiseren.
Read more
De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, is verheugd over het feit dat "Usquare.brussels, de transformatie van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene in een open, diverse en multifunctionele wijk, de voorbije weken een aantal belangrijke stappen heeft...
Read more
Vandaag zette de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort het licht op groen voor de vestiging van het geplande Autismehuis in volle stad, op de site van de voormalige kazerne Fritz Toussaint in Elsene. Het project is toevertrouwd aan de Maatschappij voor...
Read more
De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde een overheidsopdracht voor de benoeming van een dienstverlener voor de aansturing van de overgang tussen See U – de tijdelijke invulling van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene, die zijn laatste seizoen ingaat – en Usquare...
Read more