Samenwerking tussen VUB en ULB zal uitstraling van Brussel een boost geven

Usquare, internationale wijk voor buitenlandse onderzoekers, professoren, studenten en doctorandi, zal de internationale uitstraling van Brussel beslist ten goede komen. 

Een interuniversitair onderzoekscentrum over de grenzen van faculteiten en disciplines heen

De VUB en de ULB creëren samen een interuniversitair onderzoekscentrum (Het Brussels Institute for Advanced Studies - BIAS), over de grenzen van faculteiten en disciplines heen, dat zich richt op een of meer thema’s die verband houden met duurzame ontwikkeling. Denk aan het verantwoord beheer van natuurlijke bronnen, de stedelijke ontwikkeling, de sociale cohesie en burgerparticipatie.

Het eerste Institute for Advanced Studies in Brussel

Zogeheten Institutes for Advanced Studies hebben als doel om buitenlandse toponderzoekers uit te nodigen voor een periode tot een jaar.  Doordat ze ontlast zijn van hun verplichtingen, krijgen onderzoekers de kans om hun expertise te delen en dragen ze bij tot de vooruitgang van de kennis in hun domein. De Institutes for Advanced Studies zorgen voor meer internationalisering, een sterkere aantrekkingskracht en een grotere uitstraling van de universiteiten en de steden waar ze gevestigd zijn.

Een internationaal onthaalhuis

Dit Huis vormt een centraal onthaal- en informatiepunt voor internationale studenten, onderzoekers, professoren en doctorandi.
Met diverse diensten gecentraliseerd op één plek, kunnen ze makkelijker hun weg vinden als ze aankomen in Brussel.
Naast de diensten van de universiteit, is er in het internationaal onthaalhuis ook plaats voor gewestelijke (VisitBrussels, MIVB…) en gemeentelijke diensten (Bevolking…).

Dit onderdeel van Usquare krijgt financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).