VUB en ULB: een gedeeld verleden, een gemeenschappelijke toekomst en een innige band met het Brussels Gewest

De geschiedenis

De geschiedenis van de zusteruniversiteiten Vrije Universiteit Brussel en Université libre de Bruxelles is nauw verbonden met de evolutie van het Brussels grondgebied.
Bij de oprichting van de ULB in 1834 brengt de stad Brussel de universiteit onder in het paleis van Karel van Lotharingen. In 1842 gaat het naar het voormalige Granvellepaleis, in de Stuiversstraat. 
In de jaren ’20, als er steeds meer studenten komen, krijgt de universiteit twee nieuwe vestigingen: op de terreinen van Solbosch waarvan een groot deel opnieuw door de stad Brussel ter beschikking wordt gesteld, en in de wijk van de Hallepoort – op een terrein van de voormalige Rijkswacht! – waar de medische campus komt. 
In 1969 verwerft de universiteit het zogeheten Oefenplein. Hierdoor komt er ruimte voor de nieuwe VUB, ontstaan na de splitsing van de ULB-VUB in een Franstalige en een Nederlandstalige universiteit. 
De twee universiteiten ontplooien zich verder in hun Brusselse biotoop en richten allebei een universiteitsziekenhuis met campus op: het AZ VUB (nu UZ) in Jette en het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.
De splitsing heeft geen echte breuk tussen VUB en ULB veroorzaakt. De banden zijn integendeel hecht gebleven en komen tot uiting in tal van gemeenschappelijke projecten, zowel op het vlak van onderzoek als van onderwijs: gezamenlijke tweetalige of Engelstalige diploma’s, copromotorschap bij doctoraatsproefschriften, gezamenlijke onderzoeksgroepen en -projecten, gemeenschappelijke platformen… en zo zijn er nog tal van andere voorbeelden die samen een stevige basis vormen om nog grotere projecten aan te pakken.

Het gezamenlijke project

Vandaag start een nieuw hoofdstuk met het project Usquare.brussels, een nieuwe multifunctionele stedelijke ruimte die universiteiten en inwoners zal samenbrengen buiten de bestaande campussen.

  • Caroline Pauwels, VUB-rector: “De dynamiek van de ULB-VUB-projecten maakt het mogelijk om de krachten in Brussel te bundelen en een vruchtbare synergie te ontwikkelen voor grote projecten zoals Usquare.brussels. We zullen samenwerkingsverbanden uitrollen op het vlak van entrepreneurship, innovatie en co-creatie. Het project krijgt ook een internationale dimensie, met huisvesting voor studenten en onderzoekers en met een internationale onthaalruimte.”
  • Yvon Englert, ULB-rector: “Het Kazerneproject toont het engagement van onze universiteiten voor de verdere ontwikkeling van het hoofdstedelijk gewest en zijn inwoners. Met een interdisciplinair onderzoekscentrum in duurzame ontwikkeling, door een antwoord te bieden op de vraag naar huisvesting voor gezinnen en studenten, en door synergie te creëren tussen incubator, startlab en FabLab, hebben ULB en VUB zich verbonden in een open en vernieuwend project in het hart van het Brussels Gewest.”