Aandacht voor de geschiedenis en openheid naar de wijk

De voormalige rijkswachtschool maakt deel uit van een groot militair complex dat werd gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw en staat op de Brusselse erfgoedinventaris. De oorspronkelijke bestemming voor de opleiding en huisvesting van rijkswachters (te paard) en de formalistische architectuur zijn originele en bijzondere kenmerken die behouden moeten blijven. 

De kazerne van Elsene onderscheidt zich van de rest van de wijk door de afsluiting met een hoge muur. Deze ingekeerdheid naar binnen wordt gedeeltelijk behouden met het oog op de stedelijke compositie en de rust. Maar een deel zal worden verwijderd om de zichtbaarheid, toegankelijkheid en levendigheid te vergroten. De gebouwen die staan opgesteld in een rechthoekig patroon worden grotendeels gerenoveerd en aangepast aan het nieuwe gebruik. Op deze manier behouden ze hun sobere, plechtige uitstraling en de esthetische kwaliteit van de bakstenen en blauwe steen.

De hoekgebouwen worden opgeknapt en weer in de schijnwerpers gezet. Ze zullen bijdragen aan de leesbaarheid van de site, aan de oriëntatie aan de binnenkant en aan de buitenkant, komende van het station van Etterbeek of de Pleincampus.

De manege is een centraal gelegen en opmerkelijk gebouw, dat werd gebruikt om de cavaleristen op te leiden. Dit gebouw wordt gemoderniseerd tot een grote hal die onderdak biedt aan een markt en aan evenementen, bijeenkomsten of ontmoetingen. Het voorplein van de manege behoudt dezelfde functie van open en centraal plein, waar ook de buurt van harte welkom is.

De nieuwe gebouwen die in de plaats komen van de verouderde constructies zullen de lijnen van de bestaande gebouwen volgen. Hun volume en hun hoogte zullen de goede integratie in het geheel garanderen. Een nieuwe open, groene ruimte zal de oude en nieuwe constructies in het noordwesten van de site verbinden en de buurtbewoners uitnodigen om binnen te komen.