MSI is op zoek naar een multidisciplinair team voor de architecturale programmering van het Huis van Autisme

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering eind september het licht op groen gezet voor de vestiging van het toekomstige Brussels Huis van Autisme op de site Usquare.brussels in Elsene. En zij heeft het project toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die sinds enkele jaren de verbouwing van de voormalige Fritz Toussaintkazerne coördineert en dus tot taak heeft het Huis van het Autisme in de nieuwe wijk Usquare.brussels te realiseren. Daarom lanceert de MSI via de bouwmeester (BMA) een oproep tot het betonen van belangstelling voor een opdracht "Architecturale programmering en structurele diagnose".

Het Huis van het Autisme wordt een plaats van uitwisseling en dienstverlening, een informatiecentrum voor iedereen die betrokken is bij autismespectrumstoornissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zal worden ondergebracht in een aantal bestaande gebouwen met een erfgoedkarakter.

De opdracht die door MSI is gelanceerd, volgt op een haalbaarheidsstudie waarin de behoeften van de actoren in de sector zijn vastgesteld en brede richtsnoeren zijn gegeven voor de structurering van het project. De architecturale programmeringsopdracht moet het realiseren van een algemeen concept en een unieke plaats organiseren. De doelstellingen zijn: het concept van het autismecentrum in ruimtelijke termen en in overeenstemming met de voorgestelde locatie definiëren; de grote lijnen van het architecturale programma in functionele termen vaststellen; het programma en de specifieke verwachtingen op het gebied van uitrusting en inrichting verfijnen met een comité van gebruikers of hun vertegenwoordigers; een structurele diagnose van de betrokken gebouwen opstellen; een geraamde begroting voor de renovatiewerkzaamheden in verband met het project opstellen.

Voor de uitvoering van deze opdracht zoekt MSI een multidisciplinair team. De inschrijvers moeten over de volgende vaardigheden beschikken: architecturale programmering; stabiliteit; kostenraming van de werken. Zij moeten ook referenties en/of een specifieke aanpak hebben op de volgende gebieden: bewustmaking voor het omgaan met handicaps en/of programmering van ruimtes voor een speciaal publiek; renovatie van erfgoed; participatie van gebruikers.

Bijzonderheden over de oproep tot het betonen van belangstelling zijn te vinden op de website van het BMA.

De selectiecriteria zijn: de geschiktheid van de samenstelling van het team om de opdracht uit te voeren (15%); de methodologie en de samenhang van de mobilisatie van het team en de verdeling van de erelonen in verhouding tot de opdracht en de voorgestelde methodologie (55%); de prijs (30%).

Aan het eind van deze fase zullen 3 à 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

De voorgestelde site bevindt zich op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat. © sau-msi.brussels (www.globalview.be)