Ontdekkingsweekend van het tijdelijke gebruik op 27 en 28 april

Op 27 november 2018 heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) samen met de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, de eerste 41 tijdelijke bewoners van de voormalige kazerne Fritz Toussaint in Elsene voorgesteld die werden geselecteerd in het kader van See U, de overgangsbeheerfase van het project Usquare.brussels. Deze projecten vormen een aanvulling op de tijdelijke opvang van de Nederlandstalige basisschool Lutgardis en het FabLab ULB-VUB, die hun activiteiten sinds het begin van het schooljaar opgestart hebben.

Sindsdien hebben de MSI en het See U-team, dat zorgt voor het overgangsbeheer van de hele site, gewerkt om de lancering van deze tientallen activiteiten mogelijk te maken in de lente van 2019, zoals aangekondigd.

  • Over de site, de MSI heeft inrichtingswerken uitgevoerd om de gebouwen te herstellen en de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen aangevraagd. Het openbare onderzoek dat plaatsvond van 15 februari tot 1 maart heeft geen commentaren opgeleverd, wat de uitstekende ontvangst van het project door de buurtbewoners op 27 november bevestigt. En het overlegcomité van 20 maart heeft geen grote bezwaren geuit.
  • Over de buurt, MSI en See U hebben informatiesessies en buurtvergaderingen georganiseerd om hun verwachtingen mee te nemen en hen te betrekken in het proces.
  • Over het project, het See U-team heeft de bewoners verdeeld over de beschikbare ruimtes, de problemen van elke installatie beheerd, de eerste lijnen van de programmaties van de site uitgezet,… Deze draait rond zeven thema’s : Sustainable, Family, Food, Gallery, Lab, Community, Playground. Deze thema’s die in verschillende gebouwen op de site ondergebracht werden, brengen de dragers van het project samen waardoor synergiën zich onder hen ontwikkelen.

Zo wordt See U de grootste tijdelijke inname van ruimtes van België, synoniem van sociale en duurzame innovatie, leren en experimenteren. Het is bedoeld als een gezellige plek, open op de wijk, met een nieuw aanbod van lokale voorzieningen voor de bewoners. See U is meer dan een project en brengt een gemeenschap samen. Een bioscoop, biologische markt, tentoonstellingen, workshops, stadsmoestuinen,... Deze unieke plek op de grens van Elsene en Etterbeek wordt een werk- en uitwisselingsruimte voor talrijke verenigingen die actief zijn in duurzame ontwikkeling.

Op 27 en 28 april 2019 stelt See U aan de Brusselaars en buurtbewoners een ontdekkingsweekend van de site voor. Deze "preview" geeft hen de mogelijkheid om de bewoners te ontmoeten terwijl ze zich vestigen, het monumentale fresco te ontdekken van Jean-Luc Moerman, die een werk heeft gemaakt ter grootte van de volledige gevel van een van de gebouwen van de site, en om de hele dag door deel te nemen aan een rommelmarkt op zondag 28 juni.