Aanjager van Usquare

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft als publieke operator de volgende opdrachten:

  • de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de strategische gebieden die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald;
  • een reeks specifieke projecten die bijdragen aan de uitstraling van Brussel, zoals de cultuurpool Citroën en de Hippodroom.

De MSI heeft een rol als projectontwikkelaar om de concrete realisatie van deze gebieden en projecten te garanderen in co-constructie met de relevante private en publieke partners. In sommige gevallen neemt de MSI de rol op zich van de eigenaar van gebouwen en/of terreinen (meer dan 70 hectare op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

De MSI speelt een rol als aanjager van de site waar Usquare zal komen. Deze gedelegeerde opdracht kreeg de MSI van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de oude kazerne heeft gekocht van de federale staat (via fondsen van Beliris).

De MSI coördineert de verschillende onderdelen van het project Usquare.

Daarnaast beheert de MSI een aantal zaken zelf, in overleg met de andere actoren van de overheid en de universiteiten:

  • zoeken van privé-investeerders voor de universitaire woningen en de gezinswoningen;
  • opdrachtgever van projecten in de openbare ruimte.