Aanjager van Usquare

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI) is als publieke operator verantwoordelijk voor de uitvoering van grote stedenbouwkundige projecten in Brussel (Usquare.brussels, mediapark.brussels, Josaphat…) en de bouw van openbare voorzieningen van gewestelijke omvang (LE CHAT cartoon museum, Hippodroom, brandweerkazernes…).

De MSI heeft een rol als projectontwikkelaar om de concrete realisatie van deze gebieden en projecten te garanderen in co-constructie met de relevante private en publieke partners. In sommige gevallen neemt de MSI de rol op zich van de eigenaar van gebouwen en/of terreinen (meer dan 70 hectare op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

De MSI speelt een rol als coördinator van de site waar Usquare.brussels zal komen. Deze gedelegeerde opdracht kreeg de MSI van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de oude kazerne heeft gekocht van de federale staat (via fondsen van Beliris).

De MSI coördineert de verschillende onderdelen van het project Usquare.brussels.

De MSI is zelf bouwheer van de toekomstige reconversie van de manege, die diende voor de training van de bereden politie, en een hal gericht op duurzame voeding. Dit deel van de herbestemming van de kazerne krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Daarnaast beheert de MSI een aantal zaken zelf, in overleg met de andere actoren van de overheid en de universiteiten:

  • zoeken van privé-investeerders voor de universitaire woningen en de gezinswoningen;
  • opdrachtgever van projecten in de openbare ruimte.