OHME

Lab

OHME is een creatief label dat originele educatieve, culturele en participatieve inhoud creëert, produceert en distribueert op het snijvlak van kunst, wetenschap en maatschappelijke kwesties. De belangrijkste missies van Ohme zijn het verkennen van nieuwe manieren van bewustmaking, verspreiding en popularisering van wetenschap, en het mobiliseren van innovatieve technologieën om artistieke expressie te verbeteren.

Over het project:
Site web
Facebook
Instagram