perspective.brussels

Als regionaal expertisecentrum is perspective.brussels de initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor het Brussels grondgebied en onder meer belast met de uitwerking van het richtplan van aanleg (RVA) van de wijk waar Usquare komt.

perspective.brussels observeert en deelt zijn expertise op een groot aantal aspecten van het Brussels grondgebied, zoals demografie, economie, stedenbouw, huisvesting en mobiliteit.

Als studie- en onderzoekscentrum onderzoekt perspective.brussels de stad van morgen en het werkt strategieën uit voor de ontwikkeling van de stad, zoals het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

perspective.brussels werkt nauw samen met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), de overheidsinstantie die belast is met de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de strategische gebieden die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald.