Pionier in onderzoek naar duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

De VUB en de ULB creëren samen een interuniversitair onderzoekscentrum, over de grenzen van faculteiten en disciplines heen, dat zich richt op een of meer thema’s die verband houden met duurzame ontwikkeling. Denk aan het verantwoord beheer van natuurlijke bronnen, de stedelijke ontwikkeling, de sociale cohesie en burgerparticipatie.

Het eerste Institute for Advanced Studies in Brussel

Zogeheten Institutes for Advanced Studies hebben als doel om buitenlandse toponderzoekers uit te nodigen voor een periode tot een jaar.  Doordat ze ontlast zijn van hun verplichtingen, krijgen onderzoekers de kans om hun expertise te delen en dragen ze bij tot de vooruitgang van de kennis in hun domein. De Institutes for Advanced Studies zorgen voor meer internationalisering, een sterkere aantrekkingskracht en een grotere uitstraling van de universiteiten en de steden waar ze gevestigd zijn.

Het Brussels Institute for Advanced Studies (BIAS), ontwikkeld door de VUB en de ULB, zal zijn wetenschappelijke strategie afstemmen op de milieuproblematiek en op sociale, economische en stedelijke aspecten van duurzame ontwikkeling. 

Dit onderdeel van Usquare krijgt financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).